silva livsmesting barn

Silva Livsmestring BARN 8-12 år

Mer informasjon og påmelding

Lørdag 16.mars kl 10 til 17 + oppfølging med foreldre i etterkant + oppsummering på Zoom et par uker etter kurs.