silva livsmesting barn

OSLO Silva Livsmestring BARN 8-12 år

Saturday, October 26
4:00 – 11:00 EDT

Mer informasjon og påmelding

Lørdag 26.oktober kl 10 til 17 + oppfølging med foreldre i etterkant + oppsummering på Zoom et par uker etter kurs.

Haraldsheimen